Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 5.     Fra side 5 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Og hvordan er det så med dem der bærer disse betroede ansvar? Mennesker der ikke er åndeligt interesseret, som ikke er indviet til Gud, har ingen ret at fremføre, eller myndighed til at udøve, noget, over deres medmennesker. Men medmindre mennesker dagligt er i forbindelse med Gud; vil de, i stedet for at søge ham af hele deres hjerte efter en egnethed til arbejdet, påtage sig diktatorisk magt over andres samvittighed. En fornemmelse for den guddommelige nærværelse ville indgyde ærefrygt og undertrykke sjælen, men en sådan har de ikke. Uden Guds kærlighed brændende i sjælen, bliver kærligheden til mennesker kold. Deres hjerter er ikke blevet berørt, på det menneskeliges smertes syn. Selviskhed har sat sit tilsmudsene mærke på liv og karakter, og nogle vil aldrig miste dette billede og denne påskrift.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.