Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 5.     Fra side 5 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Den nuværende orden må ændres
Den nuværende orden på tingene må ændres,* eller Guds vrede vil falde over hans behjælpelige tjenere der ikke arbejder i Kristi rækker. Har Gud givet nogen af jer bemyndigelse til at dominere over hans arv? Den slags arbejde er sket i årevis. Gud ser det hele, og han mishages ved det. Når mennesker kommer ind imellem Gud og hans menneskelige repræsentanter, vanærer de Gud og foruretter de sjæle der behøver sand opmuntring og medfølelse og kærlighed. Jeg er tvunget til at appellere til vore arbejdere: Hvad din stilling end er, gør jer ikke afhængige af mennesker,eller gør det kødelige til jeres forsvar.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.