Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 10. 75.     Fra side 75 i den engelske udgave.tilbage

Kristi dyrbarhed for Sine efterfølgere

Hav i sinde, at denne tid aldrig må komme, hvor Satans djævelske skygger ikke vil blive kastet på tværs af vor sti for at spærre af for vor tro og fordunkle det lys der udstråler Jesu nærværelse, retfærdighedens sol. Vor tro må ikke vakle, men spalte sig gennem den skygge. Vi må have en erfaring som ikke bliver begravet i tvivlens mørke. Vor tro er ikke i følelser men i sandhed. Den inspirerede apostel taler fra vort sted bygget på apostlenes og profeternes grundlag, Jesus Kristus der selv er hovedhjørnestenen. Kristi menighed er fremstillet som »opbygget til en Guds bolig i Ånden. Hvis vi er »rodfæstede og grundfæstede i kærlighed,« skal vi »sammen med alle de hellige... kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse.« Oh, værdifulde muligheder og opmuntringer! I det menneskelige hjerte der er renset fra al moralsk urenhed dvæler den dyrebare Frelser, og forædler og helliggør hele naturen, og gør mennesker til et tempel for Helligånden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.