Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 10. 76.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

Kristi dyrbarhed for Sine efterfølgere

Kristus en personlig Frelser
Er Kristus så en personlig Frelser? Vi bærer Herren Jesu død i vort legeme, som er liv og frelse og retfærdighed for os. Hvor vi end går, har vi erindringen om han som har os kær. Vi vedbliver i Kristus ved en levende tro. Han bliver i vore hjerter ved at vi enkeltvis tilegner os tro. Vi har et kammeratskab med guddommelig tilstedeværelse, og som vi indser denne tilstedeværelse, er vore tanker bragt i fangenskab til Jesus Kristus. Vore åndelige udfoldelser i overensstemmelse med den livsalighed der kommer af vor sans for dette kammeratskab. Enok vandrede med Gud på den vej; og Kristus dvæler i vore hjerter ved tro når vi vil tage hensyn til hvad han er for os, og den gerning han har gjort for os i genløsnings planen. Vi skal være de mest ivrige for at opdyrke en sans for den store gave fra Gud til vor verden og os personligt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.