Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 10. 77.     Fra side 77 i den engelske udgave.tilbage

Kristi dyrbarhed for Sine efterfølgere

Jesu blivende tilstedeværelse
Når hans belærende ord er blevet modtaget, og har taget besiddelse i os, vil Jesus stadig være til stede i os, og styre vore tanker og begreber og handlinger. Vi er gennemsyret med den største lærers undervisning som verden nogen sinde har kendt. En fornemmelse af menneskelig ansvarlighed og af menneskelig indflydelse giver fasthed til vore livssyn og syn på daglige pligter. Jesus Kristus er alt for os - den første, den sidste, den bedste i alt. Jesus Kristus, hans Ånd og hans karakter præger alt; den er vævegarnet og væven, netop hele vor tilværelses vævning. Kristi ord er ånd og liv. Vi kan da ikke samle vore tanker om selvet; der er intet mere som vi lever, men Kristus der lever i os, og han er herlighedens håb. Selvet er dødt, men Kristus er en levende Frelser. I at fortsætte med at se på Jesus, afspejler vi hans billede til alle omkring os. Vi kan ikke stoppe med at tænke over vore skuffelser, eller endog tale om dem, for et mere tiltalende billede tiltrækker vort syn - Jesu værdifulde kærlighed. Han dvæler i os ved sandhedens ord.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.