Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 10. 78.     Fra side 78 i den engelske udgave.tilbage

Kristi dyrbarhed for Sine efterfølgere

Kristi nådige nærhed i hans ord taler altid til sjælen, og fremstiller ham som brønden med det levende vand til fornyelse af den tørstende sjæl. Det er vort privilegium at have en levende og afventende Frelser. Han er den åndelige krafts kilde der er indpodet i os, og hans indflydelse vil flyde ud i ord og handlinger, og forny alt inden for vore indflydelsers virkefelt, og avle der ønsker og higen efter styrke og renhed, hellighed og fred, og for dette glæde der ikke bringer sorg med sig. Dette er følgen fra en iboende Frelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.