Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 2. 16.     Fra side 16 i den engelske udgave.tilbage

“Du må ikke have andre guder end mig”

Granville, Australien, september, 1895
Jeg finder ikke hvile i ånd. Syn efter syn er blevet vist mig i symboler, og jeg finder ikke hvile før jeg begynder at skrive sagen ned. Ved arbejdets midtpunkt er sager blevet tilpasset således at enhver anden institution følger den samme fremgangsmåde. Og Generakonferensen i sig selv bliver fordærvet med forkerte anskuelser og principper.* Under arbejdet med planerne, viser de samme principper sig der har styret sagerne på Battle Creek i et stykke tid.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.