Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 2. 17.     Fra side 17 i den engelske udgave.tilbage

“Du må ikke have andre guder end mig”

Lad ingen planer eller fremgangsmåder være taget i brug på nogen af vore institutioner der vil bringe sind eller talent under menneskelig bedømmelses styring; for det er ikke i Guds forordning. Gud har givet mennesker indflydelses talenter der alene tilhører ham, og ingen større vanære kan gøres mod Gud end at én begrænset repræsentant bringer andre menneskers talenter under hans absolutte kontrol, også hvis de samme fordele bruges for sagens fremme. I sådanne ordninger er et menneskes sind behersket af et andet menneskes, og den menneskelige repræsentant er adskilt fra Gud og udsat for fristelse. Satans metoder sigter mod ét mål - at gøre mennesker til menneskers slaver. Og når dette er gjort er forvirring, mistillid, jalousi, og onde tanker resultatet. En sådan fremgangsmåde ødelægger tro på Gud, og på principperne der skal styre, rense fra svig og enhver form for selviskhed og hykleri.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.