Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 2. 18.     Fra side 18 i den engelske udgave.tilbage

“Du må ikke have andre guder end mig”

Den højere håndsrækkende kraft der har været udviklet, som om embeder har gjort mennesker gode, gør mig bange, og burde forårsage frygt. Det er en fremgangsmåde der udøves hvor som helst og af hvem som helst. Det tyrannisering over Guds arv vil skabe en sådan afsky over menneskers bedømmelse at en tilstand af lydighedsnægtelse vil være resultatet. Folk lærer af mennesker i høje ansvarsembeder ikke kan overlades at forme og danne andre menneskers sind og karakterer. Resultatet vil være et tab af tillid selv i trofaste menneskers ledelse. Men Herren vil rejse arbejdere der indser deres egen intethed uden særlig hjælp af Gud. Tid efter anden har Jesus overgivet hans goder til sin menighed. I tiden ved Kristi første komme til vor verden, udøvede de mennesker der forfattede Sanhedrin deres magt i at styre mennesker i henhold til deres vilje. De sjæle som Kristus havde givet sit liv for til at befri for Satans trældom var således bragt under hans trældom igen i en anden form.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.