Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 26.     Fra side 26 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Nogle glimt af sandheden var trængt ind i herskernes sind. Kristi ord fyldte ham med ærefrygt, og ledte ham til spørgsmålet, »Hvordan kan dette ske?« Med dyb alvor svarede Jesus, »Er du lærer i Israel og forstår ikke dette?« Hans ord tilkendegav overfor Nikodemus den lektie at, i stedet for at føle sig irriteret over sandhedens tydelige ord, og give sig af ironi, skulle han, på grund af hans åndelige uvidenhed, have en langt mere ydmyg opfattelse af sig selv. Alligevel blev Kristi ord talt med sådan højtidelig værdighed, og både viste og betonede en så alvorlig kærlighed til ham, at han ikke blev foragtet når han indså sit eget ydmyge ståsted.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.