Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 27.     Fra side 27 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Denne lektie er for os i dag
Denne lektion til Nikodemus jeg viderbringer er yderst anvendelig for dem der i dag er i ansvarlige embeder ligesom herskerne i Israel, og hvis røst ofte høres i rådssamlingerne, vidner om den samme ånd som Nikodemus havde. Vil denne lektie til den første leder have den samme indflydelse på deres hjerter og liv? Nikodemus var forvandlet som resultatet af denne samtale. Kristi ord er talt lige så klart til konferens formændene, menigheds forstanderne og dem der besidder officielle embeder på vore institutioner, »Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke blive født på ny.« »Jeg giver eder et nyt hjerte.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.