Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 27.     Fra side 27 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Jesus havde en discipel i Nikodemus. Ved den natte-konferense med Jesus stod det domfældte menneske foran Frelseren under sandhedens blødgørende og betvingende indflydelse og skinnede ind i hans sinds kamrene og påvirkede hans hjerte. Jesus sagde, »Hvis I ikke tror, når jeg taler til jer om de jordiske ting, hvordan skulle I da kunne tro, når jeg taler til jer om de himmelske? Ingen er steget op til Himmelen, undtagen han, som steg ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen.« Jesus fortalte ikke bare Nikodemus at han måtte have et nyt hjerte for at se himmelens rige, men fortæller ham også hvordan han opnår et nyt hjerte. Han studerer den sande søgers spørgende sind efter sandhed, og overbringer ham en fremstilling af ham selv: »Ligesom Moses ophøjede slangen i ørknen, sådan må Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.« Gode nyheder! gode nyheder! lyder ud over hele verden! »Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.« Denne lektie er af den største betydning for enhver sjæl som lever; for frelsens tema er her lagt ud i tydelige linier. Hvis nogen ikke kender andre tekster i Bibelen, vil denne alene være en vejleder for sjælen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.