Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 28.     Fra side 28 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Særlig enhver der påtager sig ansvar som rådgiver, enhver som handler med menneske sjæle, er denne store og vidunderlige sandhed blevet et klart og skinnene lys. Det er ingen undskyldning til den der har Guds ord i hans besiddelse og siger: "Jeg har ingen erfaring; jeg forstår ikke disse ting." Han vil aldrig blive klogere før han bliver af meget mindre betydning i hans egen bedømmelse. Han må lære sin lektie som et lille barn. Han må gøre det til sin første pligt at forstå Guds værk i sjælens genfødelse. Dette pålæg skulle finde plads i ethvert menneske før han påtager sig en stilling som leder i forbindelse med Guds indviede arbejde. Hvis nogen ikke har en livskraftig forbindelse med Gud, vil hans egen ånd og følelser få overhånd. Disse kan være vel betegne som fremmed ild opsendt i stedet for den indviede. Mennesket har indflettet hans egne karakter-mangler i Guds værk, påfund der er menneskelige og jordiske, bedrag der fanger ham selv og alle der tager imod dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.