Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Herren ser al omgangen mellem bror til bror, som svækker tro, og som ødelægger deres egen tillid hos dem selv ligesom mennesker omgår ret og retfærdighed. På det bestemteste udtrykker han sit mishag ved den uretfærdighed der udøves. Han siger, »Skal jeg... tilgive gudløsheds vægt og pungen med falske lodder?« De stærkt fejlende der her omtales kan ikke være på vore institutioner, men disses gerninger, som er beskrevet, er sket, og det sker stadigvæk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.