Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 22.     Fra side 22 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Vi er advaret i Guds ord at søvnløs vagtsomhed er prisen for sikkerhed. Kun på sandhedens og retfærdighedens lige stier kan vi undslippe fristerens magt. Men verden er fanget. Satans dygtighed udvises i at udtænke utallige planer og fremgangsmåder for at udrette hans hensigter. Hykleri er blevet en fin kunst for ham, og han arbejder i en lysets engels forklædning. Guds øje alene skelner hans planer for at besmitte verden med falskhed og ødelæggende principper bærer et udseende af ægte godhed på deres ansigt. Han arbejder for at begrænse den religiøse frihed. Og bringer en slags slaveri i den religiøse verden.* Organisationer og institutioner vil, med mindre de er taget under Guds magt, arbejde under Satans diktat for at bringe mennesker under menneskers styring, og bedrageri og svig vil bære nidkærhedens udseende for sandhed og for Guds riges fremme. Intet i vor fremgangsmåde, er der så åben som den ondes fyrstes metoder. Hans metoder udøves selv blandt Syvende-dags Adventister, som påberåber sig at have den fremadførerne sandhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.