Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 24.     Fra side 24 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Gud vil ikke forsvare nogen opfindelse hvorved mennesker i den ringeste grad skal herske eller undertrykke hans medmennesker. Det eneste håb for det faldne menneske er at se på Jesus og tage i mod ham som den eneste Frelser. Så snart mennesker begynder at lave en jernhård regel for andre mennesker, så snart han begynder at give mennesker seletøj på og køre dem efter hans eget sind, vanærer han Gud og bringer hans egen og hans brødres sjæle i fare. Syndfulde mennesker kan kun finde håb og retfærdighed i Gud, og intet menneskeligt væsen er ikke mere retfærdig end han ved tro på Gud opretholder en livskraftig forbindelse med ham. En blomst på marken må have sin rod i jorden; den må have luft, dug, regn og solskin. Den vil kun blomstre når den modtager disse fortrin, og alle er fra Gud. Sådan er det med mennesker. Vi modtager det fra Gud som tjener til sjælens liv. Vi er advaret til ikke at stole på mennesker, ejheller at gøre vort kød til vort våben. En forbandelse er erklæret over alle som gør dette.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.