Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 24.     Fra side 24 i den engelske udgave.tilbage

24.september

Jesus og Nikodemus.,
Nikodemus søgte en samtale med Jesus om natten og, sagde, »Rabbi! vi ved, at du er en lærer, som er kommen fra Gud; thi ingen kan gøre de tegn, som du gør, uden Gud er med ham.« Alt dette var sandt, så langt som det gik; men hvad sagde Jesus? Han »svarede og sagde til ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke blive født på ny.« Her var der en mand i et højt tillidsembede, et menneske der blev set op til som en uddannet i jødiske skikke, én hvis tanker var fyldt med visdom. Han var i virkeligheden i besiddelse af talenter af ingen almindelig karakter. Han ville ikke gå til Jesus om dagen for det ville gøre ham til genstand for opmærksomhed. Det ville være temmelig ydmygende for en jødisk leder at erkende sig selv i forståelse med de foragtede Nazaræere. Nikodemus tænkte, Jeg vil forvisse mig om denne Lærers mission og påstande, hvorvidt han faktisk er Lyset der oplyser hedenskabet, og Israels Herlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.