Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 3. 25.     Fra side 25 i den engelske udgave.tilbage

24.september

I realiteten sagde Jesus til Nikodemus: Det er ikke strid der vil hjælpe din sag, det er ikke diskussioner der vil bringe lys til sjælen. Du må have et nyt hjerte, ellers kan du ikke skelne og erkende himlens rige. Det er ikke større vidnesbyrd der vil bringe dig i en rigtig position, men nye hensigter, nye spring. Du må blive født igen. Indtil denne forandring har fundet sted, og alt bliver nyt, vil de stærkeste vidnesbyrd der kan vises være nyttesløse. Manglen i dit eget hjerte; alt må forandres, ellers kan du ikke se Guds rige.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.