Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 4. 31.     Fra side 31 i den engelske udgave.tilbage

Gud skal forhøres

“Sunnyside,” Cooranbong, N.S.W., 27.august 27, 1896.
Gudfrygtighed behøves. Mindre selvtillid og langt mere ydmyghed må blive set. Guds arbejde er blevet til at betragte som en almindelig ting. Det ville have været meget bedre at have udskiftet mennesker i bestyrelser og komiteer end at have beholdt netop de samme mennesker i årevis, indtil det formodes at deres forslag er blevet antaget uden ét spørgsmål; og sædvanligvis er der ingen røst som er løftet i den modsatte retning. Der er mennesker der sidder i råd som ikke har den dømmekraft som de skulle have. Forståelsen er snæver og altid taler om sig selv. En forandring behøves. Det vil ikke være klogt at gennemføre det halve eller det kvarte af de virksomheder som har været planlagt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.