Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 4. 37.     Fra side 37 i den engelske udgave.tilbage

Gud skal forhøres

Mennesker har lært at sende ganske ubetydelige anvisninger til Battle Creek, indtil det ophøjede og helligede arbejde har været så mange menneskelige elementer igennem, at de er blevet besmittet. Den uhellige menneskenaturs urene indflydelse er kommet ind, så at ingenting er sikkert, indviet og helligt. Men nytter kun lidt at appellere til mennesker som har fremholdt deres høje position, indtil det hellige i deres sind blandes med det almindelige.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.