Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 4. 32.     Fra side 32 i den engelske udgave.tilbage

Gud skal forhøres

Denne tilstand af tingene fremkaldes af menneskers begrænsede visdom. Gud indgyder ikke en sådan afhængig af nogle få begrænsede mennesker. Gud skal spørges; god skal opsøges i ydmyg bøn af mænd der bor i Australien, i Afrika og i et fjernt land. Hvem alene kan egenhændigt give mændene i Battle Creek sin tankegang og dømmekraft? Hvis de har en dømmekraft af en vis værdi, så vil den kunne findes i Gud. Er han nærmere folkene i Battle Creek, end de medarbejdere som arbejder i hans tjeneste i fjerntliggende lande? Skal Herren gå til Battle Creek; og fortælle dem hvad folk i fjernere lande skal gøre?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.