Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 4. 34.     Fra side 34 i den engelske udgave.tilbage

Gud skal forhøres

Rådfør dig med Gud
Brødre, skal vi opdrage os selv til at bero os på mennesker, frem for at gøre Gud til vor tillid og afhængighed i enhver nødsituation? Uanset om der bestræbes på arbejdet med henblik på Guds sag og værk, er vi forpligtet over for Gud. Rådfør dig med ham. Ganske få folk, uanset hvilke embede de har, må ikke være tankesind dømmekraft for det vidtfavnende arbejde over hele den store vingård, som er verden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.