Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

“Sunnyside,” Cooranbong, N.S.W.,
Der burde udøves omhu for at lære et hvert menneske hans afhængighed af Gud; for han er kilden for al visdom og kraft og virkeevne. Jeg er blevet vist at det er en fejltagelse at formode at mennesker i særlige ansvarsbetyngede embeder på Battle Creek har visdom som er langt bedre end almindelige mennesker har. Dem som tror og formoder at de har guddommelig oplysning, stoler på den menneskelige bedømmelse af disse mænd, tager deres råd som Guds røst.* Men dette er ikke sikkert eller trygt, for medmindre mennesket er fuldstændigt helliget til Gud, vil Satan virke gennem dem for at videregive den kundskab som ikke vil være for det nuværende og fremtidige gode for dem som lytter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.