Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 41.     Fra side 41 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Golgathas kors betyder alt for fortabte sjæle. Gennem Menneskesønnens lidelse og død, blev menneskernes frelse gjort mulig. Ved Helligåndens organ udtænker Gud at hans billede skal genoprettes i menneskeheden, så et nyt og levende livsprincip kan blive indført i deres sind som er blevet befængt med synd. Guds kærlighed er fuldt dygtigt til at istandsætte, genopbygge, opmuntre og styrke enhver troende sjæl som vil tage imod sandheden som den er i Jesus. For at dette kan blive fuldbyrdet, må mennesker tage åget med Kristus. Kristi kors må studeres. Det må nagle opmærksomheden og fastholde kærligheden. Blodet der blev udgydt for synderne vil rengøre og rense sind og hjerte for enhver form for selviskhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.