Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 43.     Fra side 43 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Al dygtighed er fra Gud
Der er dem der ikke er lærde og som ingen store evner har, men de behøver ikke at blive modløse på grund af dette. Lad dem bruge hvad de har, våge nøjagtigt over ethvert svagt punkt i deres karakterer, søge ved guddommelig nåde at gøre den stærk. Der er intet menneske der lever der har nogen kraft eller evne som han ikke har modtaget fra Gud, og den kilde det kommer fra er åben for det svageligste menneskelige væsen. Hvis han vil drage nær til Gud, den fejlfrie kilde for styrke, vil han erkende at Gud fuldbyrder hans løfte. Men i dette arbejde, behøver vi ikke at kalde mennesker tusinde af mil for at give os hjælp; for Kristus har lovet, »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.