Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 43.     Fra side 43 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Helligånden venter på at give hjælp til enhver troende sjæl, og Jesus erklærer, »Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Lad dem som tror på Jesus være stærkt, bedende, og fuld af tillid til Kristi magt til at frelse. »Kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.