Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 44.     Fra side 44 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Herrens bøn
Lad mig bede vore statskonferenser og vore menigheder om at ophøre med at lægge deres afhængighed på mennesker og gøre kød til deres våben. Se ikke på andre mennesker for at se hvordan de leder dem selv under sandhedens overbevisning, eller at spørge dem om hjælp. Se ikke på mennesker i høje ansvarsbetyngede embeder efter styrke, for det er netop de mennesker der betragtes i fare af et ansvarsbetynget embede som et bevis for Guds særlige magt. Vore menigheder er svage fordi medlemmerne er oplært i at se på og være afhængig af menneskelige resurser, og tusinde af dollars er unødigt brugt til at transportere begrænsede mennesker fra et sted til et andet, så de kan bringe små vanskeligheder i orden, skønt Jesus altid er nær for at hjælpe dem som er trængende og nødstedt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.