Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 45.     Fra side 45 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Den nærværende hjælp
Kristus siger, »skilt fra mig kan I slet intet gøre,« og han har tilvejebragt Helligånden som en nærværende hjælp til enhver tid den behøves. Men mange har en svag religiøs erfaring fordi de, i stedet for at søge Herren efter Helligåndens virkeevne, gør kødet til deres våben. Lad Guds folk blive oplært i at vende sig til Gud i trængsler og opnå styrke fra de løfter der er ja og amen for enhver håbende sjæl.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.