Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Herren har givet hvert menneske sit særlige arbejde, og hvis han sætter mennesker i ansvarlige embeder, vil han videregive sin Hellige Ånd til dem, og give dem kraft til at gøre deres arbejde. Men mennesker som er kaldet til at tage lange dyre rejser for at hjælpe andre til at udtænke og planlægge og ikke selv er i nær forbindelse med klogskabens Gud, hvis de lægger lid i deres egen styrke og visdom. Hvis de ikke har været villige til at bære Kristi åg, eller lære i hans skole at være ydmyg og beskeden i hjertet som han var; hvis de ikke har lært at løfte de byrder som Gud har givet dem, og følge med hvorend han leder dem, hvad vil deres dyre rejser så gøre godt for? Hvad er deres visdom værd? Er det ikke hos Gud regnet som tåbelighed?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.