Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 50.     Fra side 50 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

I Jesu Kristi Nazaræers navn, jeg beder indstændigt Guds folk om at gøre sig afhængig af Herrens styrke. Tag jer i agt for hvordan I sætter mennesker hvor Gud skulle være. Vi er ikke sikre i at tage mennesker som vor myndighed eller vor fører, for de vil helt sikkert skuffe os. Vi skal enkeltvis selv finde ud af vor egen frelse med frygt og bæven, »thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske.« Vi har et stort kald hos Jesus Kristus; vi skal frembære et umådeligt og helligt arbejde, og Gud kalder på enhver til at opløfte hans standard med hensyn til denne verden og det himmelske univers, ved Herren Jehovas kraft, som »er en evig klippe.«
E. G. White

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.