Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 5. 39.     Fra side 39 i den engelske udgave.tilbage

Herren har en kamp med sit Folk

Lær dette til folk
Stats konferenserne kan være afhængig af General Konferensen efter lys og kundskab og visdom; men er det sikkert for dem at gøre dette? Battle Creek skal ikke være center for Guds værk. Gud alene kan udfylde dette sted. Skønt vore folk på de forskellige steder har deres særlige præstemøder, lær dem, for Kristi sag og for deres egen sjæls sag, gør ikke det kødelige til deres forsvar. Der er ingen magt hos mennesker til at læse deres medmenneskers hjerter. Herren er den eneste hvoraf vi med sikkerhed kan være afhængig, og han er tilgængelig på ethvert sted og enhver menighed i Unionen. At sætte mennesker der hvor Gud skulle være sat ærer eller herliggører ikke Gud. Er General Konferensens formand folkets Gud? Betragtes menneskerne på Battle Creek som ubegrænsede i klogskab? Skønt Herren skal arbejde på menneskelige hjerter og menneskelig intellekt, principper og fremgangsmåder der er anderledes fra dette vil blive bragt for folk. »Slå ikke mer eders lid til mennesker.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.