Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 6. 57.     Fra side 57 i den engelske udgave.tilbage

»Giv mig dit hjerte«

Hvad kristendom er
Kristendom har en meget bredere betydning end mange hidtil har givet den. Den er ikke en trosbekendelse. Dem er hans ord der lever og forbliver til evig tid. Den er et levende princip, som tager besiddelse i sind, hjerte, motiver og det hele menneske. Kristendom - oh, om vi måtte erfare dens virkninger. Det er en livsvigtig og personlig erfaring, der ophøjer og forædler hele mennesket. Ethvert menneske er ansvarlig over for Gud, som har gjort tilvejebringelser til alle for at denne velsignelse modtages. Men mange tager ikke imod den, selv om Kristus har anskaffet den til dem for en uendelig pris. De har ikke opfanget velsignelsen indenfor deres rækkevidde, og der for vil de have bibeholdt deres ubehagelige karaktertræk, og synd ligger ved døren. Når de bekender deres fromhed, har Satan gjort dem til hans repræsentanter til at rive ned og forvirre hvor han synes det er bedst. De udøver en skadelig indflydelse på mange sjæle som behøver et eksempel der fører dem mod himlen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.