Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 7. 60.     Fra side 60 i den engelske udgave.tilbage

Daniel og hans brødre

“Disse fire unge mænd gav Gud kundskab og indsigt i al skrift og visdom; Daniel forstod sig også på alle hånde syner og drømme.” Disse unge havde deres Herren som deres læremster. Himlens gyldne kæde forbandt det begrænsede med det ubegrænsede. De fik del i guddommelig natur. De var meget omhyggelige med at holde sig selv i forbindelse med Gud. De bad og studerede og førte streng samvittighedsfuld og ydmyg sindlag ind i deres praktiske liv. De vandrede med Gud ligesom Enok gjorde. Herrens ord var deres måltid og deres drik. ”Og når som helst kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, fandt han dem ti gange dygtigere end alle drømmetydere og manere i hele sit rige.”

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.