Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 7. 61.     Fra side 61 i den engelske udgave.tilbage

Daniel og hans brødre

I lyset af denne bibelske beretning, bør alle menneskers vidnesbyrd for en kødmæssig kost, eller en stor varietet af mad, ikke have den mindste tyngde hos mennesker. Når troens børn skal hellige sig selv uforbeholdent til Gud med alvorlig bøn, vil Herren ære deres tro, og vil velsigne dem med klare tanker. Dem som knurrer og beklager sig for hvert skridt, ærgerrig efter mere magt og større ansvar, viser at de ikke kan bære ansvar; og Herren har fundet det rigtigt at fortælle dem dette. De har ment at det hele er en fejltagelse, og er blevet opsat på at vise Herren, at de skal være den første klasses ledere. Men Guds ord vender aldrig tomt tilbage, og når han åbenbarer de dybe og skjulte ting, begår han ikke fejl. Han hvad det er i mørket, og lyset bor inde hos dem. Herren sagde: De som vil ære mig, vil jeg ære.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.