Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 7. 61.     Fra side 61 i den engelske udgave.tilbage

Daniel og hans brødre

Alt Herrens
Det rent kødelige ihvor sjælen opbevares og igennem hvilket den virker er Herrens. Vi har ingen ret til at forsømme nogen del af det levende maskineri. Enhver del af den levende organisme er Herrens. Kendskabet til vor fysiske organisme skulle lære det at ethvert medlem skal gøre Guds tjeneste, som et retfærdighedens redskab.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.