Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 7. 62.     Fra side 62 i den engelske udgave.tilbage

Daniel og hans brødre

Ingen uden Gud kan undertrykke det menneskelige hjertes stolthed. Vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke genskabe os selv. I de himmelske sale vil der ikke blive sunget, For mig der elsker mig selv, og vaskede mig selv, forløste mig selv, til mig være herlighed og ære, velsignelse og pris. Men dette er grundtonen i den sang der er sunget af mange i denne verden. De ved ikke hvad det betyder at være ydmyg og sagtmodig i hjertet; og de har ikke i sinde at vide det, hvis de kan undgå det. Hele evangeliet er omfattet af Kristi lære, hans sagtmodighed og ydmyghed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.