Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 8. 66.     Fra side 66 i den engelske udgave.tilbage

Prædikanter og forretningsanliggender

Gud tager ikke imod den mest glimrende tjeneste, medmindre den lægges på alteret som et levende offer til at fortæres. Roden må være hellig; i modsat fald kan det ikke blive nogen god sund frugt, som er det eneste Gud vil tage imod.] Hjertet må omvendes og helliges. Motiverne må være rette. Den indre lampe må forsynes med olie der flyder fra himlens budbringere, gennem guldrør til guldkarret. Herrens meddelelser kommer aldrig forgæves.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.