Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 8. 66.     Fra side 66 i den engelske udgave.tilbage

Prædikanter og forretningsanliggender

Menneskers erfaring og historie optages af mennesket selv, og sine præstationer og sejre. Guds historie, som skiltres med ufejlbarlig akuratesse i himlens bøger, beskriver mennesker som ses i evighedens lys. Alle hans motiver, alle hans handlinger er synlige for deres forhold til evige realiteter. Alt siges og gøres som henvisning til de store spørgsmål som vi må imødekomme igen.
Mrs. E. G. White

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.