Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 8. 64.     Fra side 64 i den engelske udgave.tilbage

Prædikanter og forretningsanliggender

Uddan mænd til forretninger
Du kan belaste en mand med ansvar og byrder, som burde deles ud blandt flere, men du vil ikke vidne noget ved dette. Der bør uddannes mænd som forretningsmænd. Erfaring er af værdi. Dit arbejde vil lide stor skade når du tror at fordi en mand kan fylde en bestemt position, når han er kvalificeret til at udfylde flere stillinger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.