Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 25.     Fra side 25 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

(kopieret 28.januar, 1897) - “Sunnyside,” Cooranbong, 6. februar, 1896.
Til mine Brødre i Amerika:
Det store hverv for Helligånden er således udtrykkeligt nærmere angivet af vor Frelser: »Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd«. Kristus vidste at denne kundgørelse blev en vidunderlig tillid. Han nærmede sig slutningen af sin gerning på denne jord, og stod med korset indenfor synsvidde, med en fuldstændig erkendelse af den skyld-byrde der måtte sættes på ham som syndbæreren. Dog var hans største ængstelse for hans disciple. Han søgte at finde trøst for dem, og han fortalte dem, »Dog, jeg siger jer sandheden: det er gavnligt for jer, at jeg går bort. Thi hvis jeg ikke går bort, kommer Talsmanden ikke til jer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.