Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 29.     Fra side 29 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Guds ord er tilegnet beredelsen til evigt liv. Men mennesker har sat en sådan fortolkning på dette ord at det er gjort til ikke at have mening. Hjerte og samvittighed er blevet forhærdet og fordærvet. Brødre, i Jesu navn, jeg spørger, Tror I Guds ord? Er I Guds sønner og døtre? Hvis I er det, er det fordi I har været forvandlet, og har taget imod Kristus i jeres sjæls tempel, og jeres sind er bragt under den nye lov, endda den ædle friheds lov. Oh, hvis jeg kunne have de glædelige nyheder at deres vilje og sind som er på Battle Creek som har stået efter eget udsagn som ledere, var frigjort fra Satans lære og slaveri, hvis fanger de har været i lang tid, så ville jeg være villig til at krydse det vide ocean for at se jeres ansigter en gang til. Men jeg er ikke ivrig for at se jer med svækkede opfattelser og formørkede sind, fordi I har valgt mørke frem for lys.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.