Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 29.     Fra side 29 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Den guddommelig Ånd åbenbarer sit værk på det menneskelige hjerte. Når Helligånden virker på sindet, vil den menneskelige repræsentant forstå den kundgørelse som blev gjort af Kristus, »Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde jer det.« Underkastelse under Guds ord betyder genopbygning af én selv. Lad Kristus arbejde ved hans Helligånd, og opvække jer som fra døden, og bring jeres tanker sammen med hans. Lad ham sætte jeres evner i gang. Han har skabt alle jeres evner så I bedre kan ære og herliggøre hans navn. Indvie jer selv til ham, og alle som omgås jer vil se at jeres kraft er indgydt af Gud, så jeres ædelste beføjelser er kaldet til brug til Guds tjeneste. Evner der én gang var brugt til at tjene selvet og fremme uværdige principper, én gang til tjeneste af uretfærdige hensigter, vil blive bragt i fangenskab i forhold til Jesus Kristus, og blive et med Guds vilje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.