Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Men arbejdets hjerte, det store center, er blevet svækket ved menneskers dårlige ledelse, mennesker der ikke har holdt trit med deres Leder.* Satan har bortledt deres penge og evner i forkerte kanaler. Deres værdifulde tid er gået over i evigheden. Det alvorlige arbejde som nu skal gøres, den pågående krigsførelse som skal føres frem, skulle for længe siden have været båret lige så kraftigt frem, under lydighed til Guds lys. Hele legemet er sygt på grund af forkert ledelse og forkerte beregninger. Folket som Gud har betroet evig andel, sandhedens forvaltere rig på evige resultater, lys holderne som skal oplyse hele verden, har mistet deres forbindelser. Har Gud gjort et fejlgreb? Er dem som er ved arbejdets hjerte udvalgte kar der kan modtage den gyldne olie, som de himmelske budbringere, fremstillet som to oliventræer, tømmer til de gyldne rør for at fylde deres lamper op? Er dem på Battle Creek, mænd og kvinder som Gud har bestemt til at gøre det mest alvorlige arbejde nogen sinde givet til de jordiske, i partnerskab med Jesus Kristus i hans store virksomhed? De, som han har pålagt at viderebringe lyset fra de brændende lamper til andre, så at det religiøse mørke må få en anledning til at høre det frelsende budskab, gør de deres pligt?.........

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.