Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 31.     Fra side 31 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Oh, hvis dem der bekender sig til at kende sandheden havde Kristi ånd, den selvopofrende Forløser, der opgav hans rigdomme, hans glans, hans høje kommandoer, og gjorde al det som en Gud kunne gøre for at frelse mennesker, ville de fornægte selvet, løfte korset og følge Jesus. Hvad vil du som elsker verdslige rigdomme sige til Gud på den store domsdag om dine svage og søvnige anstrengelser i at sende sandheden til fjerne egne? Penge der bruges på cykler og klæder og andre unødige ting bliver sat til regnskab.* Som Guds folk burde I repræsentere Jesus; men Kristus skammer sig over dem der tilfredsstiller sig selv. Mit hjerte er såret, jeg kan næsten ikke holde mine følelser tilbage, når jeg tænker hvor let vort folk er ledt væk fra praktiske kristne principper til selvbehag. Og alligevel tror mange af jer kun delvis på sandheden. Herren Jesus siger, »I kan ikke tjene både Gud og mammon«, og vi skal tro ved ethvert ord der kommer fra hans mund. Hvor mange tror hans ord?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.