Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 31.     Fra side 31 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Herren afskyer jeres selviske fremgangsmåder, og dog er hans hånd stadig strakt ud. Jeg beder jer indtrængende for jeres sjæls skyld at høre min bøn, for dem som er missionærer i udlandet, hvis hænder er bundet af jeres handlemåder. Satan har arbejdet med alle hans bedragende kræfter for at bringe sagerne derhen hvor vejen er så vanskelig for der mangler midler i pengekassen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.