Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 32.     Fra side 32 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Indser vi at der hvert år fortabes og dør tusinde og tusinde og atter ti gange tusinde sjæle i deres synder? Guds plager og domme gør allerede deres arbejde, og sjæle går til undergang fordi sandhedens lys ikke har lyst på deres sti. Tror vi til fulde at vi skal frembære Guds ord til hele verden? Hvem tror dette? »Hvorledes skulle de kunne påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? og hvorledes skulle de kunne tro på ham, som de ikke har hørt om? og hvorledes skulle de kunne høre, uden at der er nogen, som prædiker?« Hvem har troen som vil sætte dem i stand til at praktisere dette ord? Hvem tror i det lys som Gud har givet?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.