Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 32.     Fra side 32 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Gud råber på enstemmig handling. Vel-tilrettelagte anstrengelser må udføres for at sikre arbejdere. Der er ringe og ærlige og ydmyge sjæle som Herren vil sætte i jeres sted, der aldrig har haft de anledninger som I har haft, og som ikke kunne have dem fordi I ikke arbejdede ved Helligånden. Vi kan være sikre på at når Helligånden er udgydt vil dem der ikke modtog og værdsatte tidligregnen ikke se eller forstå værdien af sildigregnen. Når vi oprigtigt er helliget til Gud, vil hans kærlighed forblive i vore hjerter ved tro, og vi vil med glæde gøre vor pligt i henhold til Guds vilje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.