Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10 kapitel 3. 28.     Fra side 28 i den engelske udgave.tilbage

Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset

Mennesker bruger nu flittigt ethvert kneb og handler for at tilfredsstille deres ønske efter mere vinding. Hvis de ville bruge denne handel og iver og omhyggelige betænksomhed i en bestræbelse for at vinde noget til Herrens skatkammer, hvor meget ville det så ikke være fyldt op! Når mennesker som er gennemgående selviske tager imod Kristus, vil de vise at de har et nyt hjerte; og i stedet for at gribe efter alt hvad det er muligt for dem at opnå til deres egen fordel, i stedet for at lave små og forkrøblede ofringer til Herren, vil de glædeligt gøre alt hvad de kan for at fremme hans værk. Den begærlige ånd, der har udviklet sig i en så stor grad, vil dø; og de vil give agt på Kristi ord, »Sælg, hvad I har, og giv almisse!« De vil arbejde som flittige, med iver og energi og alvor, for at bygge Guds rige op som om de havde arbejdet for at opnå rigdomme for dem selv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.