The same power that upholds nature, is working also in man. The same great laws that guide alike the star and the atom control human life. The laws that govern the heart's action, regulating the flow of the current of life to the body, are the laws of the mighty Intelligence that has the jurisdiction of the soul. From Him all life proceeds. Only in harmony with Him can be found its true sphere of action. For all the objects of His creation the condition is the same--a life sustained by receiving the life of God, a life exercised in harmony with the Creator's 100 will. To transgress His law, physical, mental, or moral, is to place one's self out of harmony with the universe, to introduce discord, anarchy, ruin.


Uddannelse kapitel 10. 99.     Fra side 99 i den engelske udgave.tilbage

Gud i naturen

Den samme magt, som opretholder naturen, virker også i mennesket. De samme store love, som viser både stjernen og atomet vej, behersker menneskelivet. De love, der styrer hjertets funktioner og regulerer den levende strøm af blod ud til legemet, stammer fra den Almægtige, som har domsmyndigheden over sjælen. Fra ham udgår alt liv. Kun i harmoni med ham kan den rette livsudfoldelse finde sted. For alt, hvad han har skabt, er betingelserne de samme: et liv, der bliver opretholdt ved at modtage Guds liv, et liv, der leves i overensstemmelse med Skaberens vilje. At overtræde hans lov fysisk, sjæleligt eller moralsk, er at bringe sig selv ud af harmoni med universet, at skabe disharmoni, lovløshed og ødelæggelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.