These are lessons that our children need to learn. To the little child, not yet capable of learning from the printed page or of being introduced to the routine of the schoolroom, nature presents an unfailing source of instruction and delight. The heart not yet hardened by contact with evil is quick to recognize the Presence that pervades all created things. The ear as yet undulled by the world's clamor is attentive to the Voice that speaks through nature's utterances. And for those of older years, needing continually its silent reminders of the spiritual and eternal, nature's teaching will be no less a source of pleasure and of instruction. As the dwellers in Eden learned from nature's pages, as Moses discerned God's handwriting on the Arabian plains and mountains, and the child Jesus on the hillsides of Nazareth, so the children of today may learn of Him. The unseen is illustrated by the seen. On everything upon the earth, from the loftiest tree of the forest to the lichen that clings to the rock, from the boundless ocean to the tiniest shell on the shore, they may behold the image and superscription of God.


Uddannelse kapitel 10. 100.     Fra side 100 i den engelske udgave.tilbage

Gud i naturen

Dette er den lære, som vore børn har brug for at tilegne sig. For det lille barn, som endnu ikke er i stand til at lære noget ved hjælp af det trykte ord eller ved at blive draget ind i skolestuens rutinemæssige arbejde, frembyder naturen en aldrig svigtende kilde til belæring og glæde. Det hjerte, som endnu ikke er blevet forhærdet ved at være i kontakt med det onde, er hurtigt til at erkende den Ånd, som alt det skabte er gennemtrængt af. Det øre, som endnu ikke er blevet sløvet af verdens larm, lytter opmærksomt til den røst, der taler gennem naturen. Og for dem, som er ældre, og som bestandig trænger til dens tavse påmindelser om det åndelige og evige, vil naturens belæring i ikke mindre grad være en kilde til glæde og lærdom. Ligesom beboerne i Edens have lærte af naturens bog, ligesom Moses skimtede Guds skrift på de arabiske sletter og bjerge, og barnet Jesus på højene ved Nazaret sådan kan vor tids børn lære af Gud. Det synlige er et billede på det usynlige. I enhver ting på jorden, lige fra skovens stolteste træer til det lav, der klæber til klippen, fra de bundløse havdybder til den mindste muslingeskal på bredden, har de mulighed for at se Guds billede og indskrift.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.